دبیرستان دکتر آراز سرچمی

احداث دبیرستان 12 کلاسه پسرانه دکتر آراز سرچمی واقع در جنب پارک مادر شهرستان میانه در آذرماه سال 1400 به طور رسمی آغاز شد . بتن ریزی فونداسیون مدرسه در دی ماه 1400 و در عرض 1 روز و با 600 متر مکعب بتن آماده در مساحت 690 متر مربع که رکورد بتن ریزی در استان زده شد که توسط دو دستگاه پمپ و 12 دستگاه میکیر از ساعت 9 صبح شروع شد و بدون وقفه ساعت 6 عصر در دمای بالای 10 درجه به پایان یافت و همچنین آزمایشگاه بتن استان جهت نمونه برداری در محل پروژهحضور داشت و نسبت به نمونه برداری اقدام گردید.

درصد پیشرفت پروژه %50

50%