خدمات آموزشی - فرهنگی

احداث مدرسه

قلب و روح آراز برای شهرستان میانه، زادگاه خود میتپید، و آخرین آرزوی او ارتقا سطح دانش و کیفیت علمی‌ فرزندان زادگاه خویش بود.
هدف ما از احداث مدرسه ارتقا کیفیت تحصیلی‌ دانش آموزان میانه و کمک در پرورش دانشمندانی از بین فرزندان شهرمان است که سبب افتخار خانواده خود،جامعه شهر و کشور و کل بشریت شوند.
4+

سال فعالیت

فعالیت مستمر در زمینه توسعه و افزایش سطح علمی دانشجویان در کشور

ساخت و تجهیز مراکز آموزشی

ایده و فکر ایجاد مدرسه از ابتدا در قلب و روح آراز بود  که به همت خانواده آراز و پس از اخذ مجوزهای لازم از اداره آموزش و پرورش شهرستان میانه در شهرستان میانه با زیر بنا 1800 متردر حال اجراست.

دانش آموزان شاغل به تحصیل در این مدرسه باید این تعهد را به خودشان بدهند که همیشه با تمام قلب و روح خود درس بخوانند و مطلب را درک کنند که در آینده به بنیاد آراز بپیوندند تا این بورسیه به اهداف خود که همان افزایش کیفیت تحصیلی‌ و پرورش دانشمندان است برسد.

3+

پروژه در حال احداث

در حال حاضر بنیاد آراز افتخار ساخت و تجهیز یک مدرسه در شهرستان میانه را دارد .

پروژه های در حال احداث