کمک هزینه آموزش در کانادا

بورسیه تحصیلی

خانواده آراز برقراری بورسیه دکتر آراز سرچمی را در دانشکده مکانیک دانشگاه تورنتو-کانادا (محل تحصیل آراز) نهایی کرده است. این بورسیه از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی و به نام بورسیه دکتر آراز سرچمی برای همیشه برقرار خواهد شد. لازم به ذکر است انتخاب دانشجوی دریافت کننده بورسیه توسط دانشگاه انجام خواهد گرفت.
شرایط دریافت بورسیه تحصیلی

شرایط مربوط به دریافت بورسیه تحصیلی کانادا به زودی توسط دانشگاه تورنتو اعلام خواهد شد.

اخبار بورسیه های تحصیلی دکتر آراز سرچمی