کمک هزینه آموزش

بورسیه تحصیلی

قلب و روح آراز برای شهرستان میانه، زادگاه خود میتپید، و آخرین آرزوی او ارتقا سطح دانش و کیفیت علمی‌ فرزندان زادگاه خویش بود.
هدف ما از ارائه این بورسیه ارتقا کیفیت تحصیلی‌ دانش آموزان میانه و کمک در پرورش دانشمندانی از بین فرزندان شهرمان است که سبب افتخار خانواده خود،جامعه شهر و کشور و کل بشریت شوند.
شرایط دریافت بورسیه تحصیلی

این بورسیه همه ساله به دانش آموزان شهرستان میانه که بتوانند شرایط اعلام شده را کسب کنند به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد، ولی‌ تنها شرط تداوم آن در سالهای تحصیلی‌ دانشگاهی کسب حداقل نمره ۱۵ (از۲۰) در تمام واحدهای درسی‌ است.

دریافت کنندگان بورسیه تعهدی خواهند داشت و باید این تعهد را به خودشان بدهند این است که همیشه با تمام قلب و روح خود درس بخوانند و مطلب ردرک کنند که در آینده به بنیاد آراز بپیوندند تا این بورسیه به اهداف خود که همان افزایش کیفیت تحصیلی‌ و پرورش دانشمندان است برسد.

برای ثبت نام در بورسیه تحصیلی دکتر آراز سرچمی تنها کافی است بر دکمه زیر کلیک نمایید.

اخبار بورسیه های تحصیلی دکتر آراز سرچمی